CÁN BỘ

Kể từ khi học viện là một phần của câu lạc bộ đối tác của HAGL FC, bộ phận quản lý và bảo trì do câu lạc bộ quản lý.

 

 Manager de Projet : GRAECHEN Guillaume
GRAECHEN Guillaume_Academie_JMG_hagl_

GRAECHEN Guillaume Academie JMG HAGL

 
Asst. Coach : NGUYEN Van Dai
ancien joueur de la Promotion 1
NGUYEN Van Dai_Academie_JMG_hagl_arsenal

NGUYEN Van Dai Academie JMG HAGL

Asst. Coach : HUYNH Van Anh
ancien joueur de la Promotion 1
HUYNH Van Anh HAGL-JMG Académie Vietnam

HUYNH Van Anh HAGL-JMG Académie Vietnam

Asst. Coach : PHAM Thanh Nam
ancien joueur de la Promotion 1
PHAM Thanh Nam_Academie_JMG_hagl_arsenal

PHAM Thanh Nam Academie JMG HAGL

Traducteur : NGUYEN Duc Bao
NGUYEN Duc Bao_Academie_JMG_hagl_arsenal

NGUYEN Duc Bao Academie JMG HAGL

Médical : TRAN Quoc Bach
TRAN Quoc Bach_Academie_JMG_hagl_arsenal

TRAN Quoc Bach Academie JMG_HAGL

Intendance : NGUYEN Thi Hanh