NỘI TRÚ

Đời sống nội trú bên trong học viện đáp ứng mọi điều cần thiết cho sự phát triển một cách tự nhiên của học viên.
Chúng tôi chú trọng đến việc tôn trọng các giá trị của học viện ở đời sống hàng ngày từ đó hướng tới việc xác nhận cơ sở bắt đầu từ việc học cho tới việc tập luyện thông qua một nhân viên chất lượng.
Việc hồi phục được đặc biệt chú trọng
Các học viên ở trong các căn phòng từ 2-4 người tùy theo độ tuổi của họ, các phòng thư giãn và hồi phục đảm bảo được sự thân thiết và trao đổi giữa các cá nhân của học viện
Mong muốn tổ chức mọi thứ tại chỗ là hợp lí nhằm hạn chế sự mệt mỏi của các học viên và đặt xung quanh các học viên mọi thứ mà họ cần